آیا میدانید که در ارتباط با تسهیلات بانکی ماخوذه:

☑️آیا میدانید بانکها مکلف به رعایت و اجرای دقیقِ قوانین و مقررات آمرانه و لازم الاجرای پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی میباشند ؟

 ☑️آیا میدانید شورای پول و اعتبار طی سالهای86تا89و90تا92و93تا94 نرخ های سود قابل اعمال جهت محاسبه دیون قانونی تسهیلات اعطایی بانکها را به ماخذهای 12% تا21% مصوب نموده است . هرگونه مطالبه مازاد بر نرخهای مذکور و پیگیری اجراییه بر مبنای آن ، غیرقانونی و منجر به توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجرا خواهد گردید.

☑️آیا میدانید وفق مفاد مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ی شماره ی 107972-88 مورخ 19 مرداد 1388 "مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سر رسید تسهیلات تعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود-در عقود مشارکتی، فوائذ بر اصل و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبیه گردد" ، در غیر این صورت منجر به مطالبه مازاد بر استحقاق قانونی بانک خواهد گردید.؟

☑️آیا میدانید براساس قوانین و مقررات پولی و بانکی، تسویه  بدهي معوق و سررسيد شده مشتريان از طریق  اعطاي تسهيلات جديد به دلیل مطالبه ربوی و مازاد بر استحقاق بانک ممنوع اعلام گردیده است؟

☑️آیا میدانید براساس ماده17 "آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)مصوب  یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 10/06/94 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 07/07/94 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است ، روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه پلکانی منسوخ گردیده است.

 ☑️آیا میدانید وفق مقررات پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار ، نرخ های سود قابل اعمال جهت محاسبه دیون تسهیلات اعطایی بانکها طی سالهای86تا89و90تا92و93تا94 چه میزان است ؟

☑️آیا میدانید لزوما تقاضای صدور دستور اجرای اسناد رسمی و پیگیری عملیات اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام شده از جانب بانک به اجراییات ثبت ، توجیهی بر قانونی بودن آن نمیباشد؟

☑️آیا میدانید در صورت اثبات اصدار دستور اجرای اسناد رسمی بر مبنای  مطالبات مازاد بر استحقاق دیون تسهیلات اعطایی ، عملیات اجرایی متوقف و دستور اجرای مربوطه ابطال میگردد؟

☑️آیا میدانید به موجب سیاست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بانک ها مجاز به اعطاي تسهیلات مشارکت مدني تقسیطي (تدریجي) نمي باشند.

 

☑️آیا میدانید در قرارداد های اعطای تسهیلات مضاربه ، بانک و مشتری ، شریک یکدیگر تلقی میشوند و پس از پایان عملیات مضاربه ، سود به نحوه مشاع به نسبتهای تعیین شده در قرارداد قابل تقسیم است و تحت هیچ عنوان نمیتوان سود یکی از طرفین را بر اساس درصدی از سرمایه به دلیل ایراد شرعی و تخلف قانونی تقسیم نمود؟

 

☑️آیا میدانید در قراردادهای اعطای تسهیلات مشارکت مدنی ، تنها پس از تادیه سهم الشرکه طرفین مشارکت محقق میگردد و تحت هیچ عنوان نمیتوان سود یکی از طرفین را بر اساس درصدی از سرمایه به دلیل ایراد شرعی و تخلف قانونی تقسیم نمود؟

 

☑️آیا میدانید در قرارداد مشارکت مدنی اگر موضوع مشارکت منتفی(فوت و ...) شود یا اگر شریک توان تصفیه طرح و پروژه را نداشته باشد  می توان از راهکارهای دیگری چون فروش اقساطی سهم الشرکه بانک کمک گرفت؟

☑️آیا میدانید اگر مدت مضاربه به اتمام رسیده و حداقل یکی از طرفین قصد استمرار مضاربه تمدید نیست. اگر بخشی از کالاهاي موضوع مضاربه نیز باقی باشد باید آن کالاها فروخته شود. در این حالت، بانک می تواند کالاها را به صورت اقساطی به عامل بفروشد.

☑️آیا میدانید مطابق با آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 10/06/94 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 07/07/94 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است خسارت تاخیر تادیه تنها نسبت به مانده بدهی در تاریخ سررسید که برابر با مبلغ اصل تسهیلات به علاوه سود میباشد قابل محاسبه است ؟

☑️آیا میدانید حسب  تکلیف مقرر در   بند 7-7 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب 30/02/1391 مجلس شورای اسلامی   که طی دستور شماره 91728/91 مورخ 11/04/1391 بانک مرکزی خطاب به کلیه بانکها و موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی ابلاغ شده است دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن ، ممنوع اعلام گردیده است؟

☑️آیا میدانید به موجب ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ،اشتغال به عملیات بانکداری تحت هرعنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع میباشد .همچنین مطابق با رای وحدت رویه صادره مورخ 28-2-1393 شورای عالی ثبت و براساس قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، تنها بانکها و موسسات مالی مجاز غیربانکی ،امکان استفاده  از حقوق و امتیازات مقرر در قانون شامل اخذ سود و خسارات تاخیر تادیه بروی تسهیات اعطایی را خواهند داشت؟

☑️آیا میدانید مطابق ماده ۱۵ اصلاحی  قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن(که ناظر بر ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده ۹۲ قانون ثبت میباشد)پیش شرط تلقی نمودن قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری در زمره اسناد رسمی و استفاده از امتیازات آن همانند صدور اجراییه بدون حکم دادگاه ؛  اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در قرارداد منعقده تاکید گردیده است ؟

☑️آیا میدانید به موجب شق نهم ماده دو و ماده 29 قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مجاز به اعطای تسهیلات ربوی نمیباشند؟

☑️آیا میدانید تقاضای صدور اجراییه جهت وصول مطالبات تسهیلات اعطایی محاسبه شده به نرخی فراتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بصورت بهره مرکب نسبت به مانده بدهی انباشته مصداق مطالبه ربوی میباشد ؟

☑️آیا میدانید بر اساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور و بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396  و1397 (بانکهای عامل مکلف هستند در صورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط بدهکاران بطور یکجا و نقدی تا پایان شهریور ماه 1397، نسبت به بخشودگی سود و جریمه تاخیر تادیه تسهیلات ماخوذه اقدام نمایند؟

☑️آیا میدانید به موجب بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۰۳.۱۰، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود

بنابراین اگر تسهیلات گرفتید و بانک با محاسبه بدهی بصورت ربوی بانرخ سود26تا40درصد درخواست اجراییه کرده و ملک در رهن شما در آستانه تملک توسط بانک قرار گرفته است تا دیر نشده حتما با مرکز کارشناسان دانا تماس بگیرید. 

الف)چرا باید از خدمات مرکز کارشناسان دانا ، جهت مدیریت و حل و فصل دعاوی مطروحه راجع به تسهیلات مالی ماخوذه استفاده نماییم ؟

باتوجه به اینکه اغلب دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از محتوای عقود منعقده و شرایط و قوانین و مقررات لازم الاجرای پولی و بانکی در ارتباط با نوع تسهیلات دریافت شده اعم از عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت مدنی  و عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی و جعاله و مرابحه و غیره ، اطلاع کافی ندارند و در قالب موارد ، به صرف اعلام بانک در خصوص تعیین دیون و الزام به پرداخت آن  را ، مطالبه قانونی و شرعی و مطابق با قوانین پولی و بانکی تصور میکنند در حالی که امروزه تقریبا تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به استثنای چند بانک دولتی معدود ،با سوء استفاده از ناآکاهی دریافت کنندگان ، مبادرت به مطالبه و وصول دیون ربوی تسهیلات ماخوذه    از طریق اجراییات ثبت و تملک املاک وثیقه ایشان و یا سایر اقدامات غیرقانونی دیگر مینمایند .لازم به ذکر است برخی از تعاونی ها و شرکتهای سود جو بدون کسب مجوز و پروانه اشتغال بطور غیرقانونی در فعالیت های بانکی دخالت نموده اند و مبادرت به دریافت مبالغ ربوی بسیار فراتر از استحقاق قانونی از مشتریان مینمایند برخی از موسسات غیربانکی و غیر مجاز شامل تعاونی ثامن الائمه و موسسه فرشتگان میباشند .بنابراین  با توجه به توضیحات اخیرالذکر لزوم بهره مندی از تخصص مشاوران مرکز کارشناسان دانا جهت جهت مدیریت و احقاق حقوق در دعاوی مطروحه از جانب بانک و نیز عدم پرداخت و یا تادیه مبالغ فراتر از استحقاق قانونی بانکها بسیار حایز اهمیت میباشد .

 

ب)چه کسانی بیشترین نیاز را به دریافت مشاوره های تخصصی مرکز کارشناسان دانا دارند ؟

تمام بدهکاران بانکی میتوانند ازخدمات مرکز کارشناسان دانا بهره مند شوند خصوصا اگر :

تسهیلات ماخوذه قبل از سال 1393 باشد

تسهیلات ماخوذه از موسسات غیر مجاز بانکی شامل ثامن الائمه و فرشتگان اخذ شده باشد.

مبلغ تسهیلات ماخوذه با وجود پرداختهای متعدد تغییر چندانی نکرده باشد.

بدهی تسهیلات با پرداخت یک تسهیلات جدید تسویه گردیده است .

نرخهای اعمال شده جهت محاسبه دیون بالغ بر 22 درصد باشد .

دیون اعتبارات اسنادی به صورت ارزی مطالبه شده باشد .

 

 

ج)چه موقع  بهترین زمان دریافت مشاوره های تخصصی مرکز کارشناسان دانا میباشد ؟

بهترین زمان دریافت مشاوره و راهنمایی:

قبل از حضور در هر جلسه ای با بانک برای دریافت هرگونه تسهیلات یا  تضمین و توثیق تعهدات تسهیلات دیگران و قبل از تایید هرگونه سند مالی ،تعهدنامه یا گزارش ارائه شده از جانب بانک

قبل از طرح هرگونه دعوی و شکایت علیه بانک درخصوص هر مسئله ای

بعد از معوق شدن تادیه تعهدات تسهیلات بانکی ماخوذه به هر دلیلی

بعد از آگاهی در خصوص جریان یافتن اقدامات بانک جهت تادیه مطالبات از طریق اجرای ثبت

هر زمان که به جهت اختلاف بوجود آمده با بانک  در هر زمینه ای نیازمند معرفی کارشناس و یا داور مستقل و با تجربه می باشید.

بعد از تملک دارایی وثیقه شده توسط بانک به جهت وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه.

بعد از تسویه هرگونه تسهیلاتی در هر زمان چنانچه معتقد هستید مبالغ پرداختی شما بسیار فراتر از استحقاق قانونی بانک و برخلاف قوانین و قرارداد منعقده وصول گردیده است.

 

د)اقدامات مرکز کارشناسان دانا چگونه و در چه سطحی انجام خواهد شد ؟

اقدامات گروه کارشناسان  رسمی دانا،با مشاور و راهنمایی بدهکاران بانکی در خصوص نحوه برخورد با اقدامات درجریان بانکها مبادرت به هدایت صحیح ایشان در راستای تادیه دیون قانونی وفق قوانین لازم الاجرا و کسب  بهترین نتیجه شرعی و قانونی، به شرح ذیل میباشد:

راهنمایی و هدایت دریافت کنندگان تسهیلات مالی در خصوص احقاق حقوق و یا فیصله هرچه سریع تر دعوا با روشهای اقتصادی و انعطاف پذیر از طریق مراجع قضایی باتوجه به مقتضاء و طبع دعوا توسط کارشناسان رسمی متخصص وبه روز که  احاطه کامل به نکات فنی یا عرفی قراردادهای منعقده و  قوانین و مقررات پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی دارند.

تنظیم و ارائه انواع دادخواست و لوایح تخصصی در زمینه امور بانکی درخصوص اقامه دعوی علیه بانک و یا ارائه پاسخ به لوایح متبادله وکلاء بانک در جریان دادرسی بوسیله کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های امور بانکی و حسابداری و حسابرسی و منطبق با قوانین و مقررات پولی و بانکی

انجام محاسبات دقیق تسهیلات بانکی دریافت و تعیین میزان دیون واقعی و قانونی

 هدایت قضایی موثر در ارتباط با دعاوی تسهیلات بانکی توسط کارشناس رسمی دادگستری

 

 

 

ی)ویژگیهای خدمات قابل ارائه مرکز کارشناسان دانا :

ویژگیهای استفاده از خدمات قابل ارائه مرکز کارشناسان دانا شامل موارد ذیل میباشد :

بواسطه قرارداد منعقده با مرکز کارشناسان دانا  ، هیچ یک از اظهارات و مستندات و لوایح ارائه شده توسط متقاضی ، تحت هیچ عنوان حتی به حکم مراجع قضایی در اختیار هیچ شخص یا نهادی قرار نخواهد گرفت

با استفاده از کارشناسان رسمی امور بانکی و حسابداری و حسابرسی متخصص وباتجربه و آشنا به مفاد قراردادهای تسهیلات اعطایی و  قوانین و مقررات   پولی و بانکی ، حسب اقتضاء دعوا ،در تنطیم دادخواست و یا ارائه پاسخ به لوایح وکلاء بانک ،منتهی به صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه ها خواهد شد .

 

آدرس: تهران- خیابان گاندی جنوبی- انتهای خیابان سوم - پلاک 21 - طبقه 3- واحد 13

تلفن : 88777988-021 موبایل 09123361253-09907976414

شماره پیامک : 09123361253 تلگرام  و سروش   09907976414

وب سایت : http://iranexperts.net