زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

ممكن الحصول و عدم النفع

۱۳۹۳/۰۸/۰۷ ۰۰:۰۴:۴۹ | 821 بازدید

نگارنده: آقاي جمشيدي -دادرس دادگاه عمومي تهران ممكن الحصول و عدم النفع :
اين دو اصطلاح حقوقي به ترتيب موضوع...

ادامه مطلب